logo-header-felarise

دسته بندی

آموزش الفبای زبان اسپانیایی به همراه فایل صوتی تلفظ

سریع‌ترین راه برای یادگیری زبان اسپانیایی، دانستن نحوۀ تلفظ صحیح حروف است؛ پس باید بدانید که هر حرف، واقعاً چه صدایی دارد. الفبای زبان اسپانیایی یاabecedario ، به طور رسمی شامل تمام 26 حرف الفبای انگلیسی، به علاوه حرف  ñ است که نقشی کلیدی در تلفظ بسیاری از کلمات اسپانیایی ایفا می‌کند.

اما در ادامه خواهیم دید که تعداد حروف الفبای اسپانیایی، می‌تواند متفاوت‌ باشد. اکثر حروف این زبان، اسامی خاصی دارند که از آن‌ها هنگام املای کلمات استفاده می‌شود. در این مطلب از فلارایز تمام حرف الفبای abecedario ، نام آن‌ها به همراه یک مثال و الفبای زبان اسپانیایی به فارسی آورده شده است.

آشنایی با الفبای زبان اسپانیایی

زبان اسپانیایی، دقیقاً چند حرف دارد؟

اگر از چندین اسپانیایی‌زبان این سوال را بپرسید، ممکن است با جواب‌های مختلفی روبرو شوید! اسپانیایی‌زبان‌ها دربارۀ تعداد و شکل الفبای زبان خود، نظر یکسانی ندارند. ‌برای سالیان سال، حروف زبان اسپانیایی رسمی به شکل زیر بود:

a، b، c، Ch، d، e، f، g، h، i، j، k، l، Ll، m، n، ñ، o، p، q، r، s، t، u، v، w، x، y، z

در دیکشنری های اسپانیایی قدیمی ،ch  و Ll به عنوان حروف جداگانه محسوب می‌شدند؛ اما انجمن آکادمی‌های زبان اسپانیایی که مسئول این زبان رسمی است، در دهمین کنگره سالانۀ خود در مادرید تصمیم گرفت که این دو حرف، دیگر از حروف متمایز محسوب نشوند و به حذف Ch  وLl  از الفبای اسپانیایی رأی داد.

هر چند این حروف صداهایی تولید می کنند که هنوز در زبان اسپانیایی استفاده می‌شود، اما از حروف جداگانه محسوب نمی‌شوند؛ به این معنی که در دیکشنری‌های جدید، کلماتی که باCh  شروع می‌شوند در زیر حرف C و کلماتی که با Ll  شروع می‌شوند، در زیر L  فهرست شده‌اند.

در این شرایط، 27 حرف در زبان اسپانیایی باقی ماند:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y، z

از طرفی برخی از منابع اسپانیاییزبان،rr  را نیز به عنوان یک حرف جداگانه در نظر می‌گیرند و برخی دیگر، منشا k  یا  W را کلماتی با ریشۀ خارج از زبان اسپانیایی دانسته و آن‌ها را جزء الفبای این زبان حساب نمی‌کنند (به طور کلی حرف W‌، کم‌استفاده‌ترین حرف در زبان اسپانیایی است).  

این مطلب را حتما بخوانید: بهترین اپلیکیشن های آموزش زبان اسپانیایی

با این وجود، چند حرف در الفبای زبان اسپانیایی وجود دارد؟

اگر به طور رسمی بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم، باید بگوییم رسماً 27 حرف در الفبای زبان اسپانیایی وجود دارد.

قبل از شروع یادگیری این زبان، باید بدانید که هر حرف اسپانیایی، به شیوه‌ای متفاوت از حروف انگلیسی تلفظ می‌شود. بهترین شیوه برای آموزش الفبای زبان اسپانیایی، گوش دادن به صدای حروف و نحوۀ تلفظ آن‌ها در کلمات است.  

به همین دلیل ما در جدول زیر، 27 حرف رسمی به علاوۀ 2 حرف دیگر (Ll وCh ) را به همراه فایل صوتی الفبای زبان اسپانیایی و کلماتی را به عنوان مثال آورده‌ایم تا با کمک آن، بتوانید حروف این زبان را به بهترین شکل تلفظ کنید.

حرف و مثال نام اسپانیایی انگلیسی نحوه تلفظ تلفظ فارسی
A, a – Avión, Águila A ah مانند father آ
B, b – Barril, Bota Be bay مانند b انگلیسی اما بسیار آرام‌تر تلفظ می‌شود بِ
C, c – Casa, Hamaca Ce say قبل از a، o و u، مانند k‌ انگلیسی و قبل از e، i، مانند c در cent (ثِ) تلفظ می‌شود  
ثِ
Ch, ch – Chile, Chocolate ce hache chay مانند  ch در کلمه church چ
D, d – Dentista, Dedo De day مانند d در bed اما زبان باید رو به جلو باشد، تقریبا مانند th در the دِ
E, e – Experto, Estudiante E ay مانند ay در pay اِ
F, f – Fuego, Flor Efe ay-fay مانند f انگلیسی اِفِه
G, g –  Gato, Gallina ge hay قبل از a، o، u، مانند g در get و قبل از e، i، مانند یک h انگلیسی تلفظ می شود حِ
H, h – Hermano, Hielo hache ah-chay H در اسپانیایی بی‌صدا است آچِه
I, i – Isla, Iglesia I ee مانند ee در feet ایی
J, j – Joya, Jarrón Jota ho-ta مانند h انگلیسی خوتا
K, k – Kimono, Kilo Ka kah مانند k انگلیسی کا
L, l – Lodo, Limón Ele ay-lay مانند L انگلیسی اِلِ
LL, ll – Llama, Silla Elle ay-yay مانند y در Yes دوبلِ  اِلِ
M, m – Mamá, Mono Eme ay-may مانند M انگلیسی اِمه
N, n – Nuevo, Noticias Ene ay-nay مانند N انگلیسی اِنه
Ñ, ñ – Niño, Cariño Eñe ay-nyay مانند ny در canyon اِنیه
O, o – Ojo, Olor O oh مانند o در  No اٌ
P, p – Papá, Poder Pe pay مانند p انگلیسی پِ
Q, q – Queque, Queso Cu koo مانند K انگلیسی کو
R, r – Rosa, Ratón ere ay-ray مانند r انگلیسی اما نرم‌تر، تقریباً مانند d به نظر می‌رسد اِررِه
S, s – Sábado, Amigos ese ay-say مانند S انگلیسی اِسِه
T, t – Tigre, tomate te tay مانند T انگلیسی تِه
U, u – Uno, Universidad u oo مانند oo در Pool او
V, v – Vaso, Velo uve oo-vay تقریباً هیچ تفاوتی بین b و v در زبان اسپانیایی وجود ندارد اوبِه
W, w – Web, Kiwi uve doble oo-vay do-blay مانند W انگلیسی دوبلِ اوبِه
X, x – Taxi, Boxeo equis ay-kees مانند X انگلیسی اِکیس
Y, y – Yeso, Yema i griega yay مانند y انگلیسی و زمانی که به تنهایی استفاده شود، مانند  eدر tree تلفظ می‌شود یِ
Z, z – Zapato, taza zeta say-ta مانند S انگلیسی سِتا

این مطلب را حتما بخوانید: بهترین روش‌های تقویت زبان اسپانیایی

تلفظ rr  در زبان اسپانیایی، کمی متفاوت از r است. در این زبان وقتی دو r در کنار هم می‌آیند، تلفظ آن rolling r  نامیده می‌شود. صدای r، ارتعاشی است و بیشتر شبیه به d‌ و t‌  تلفظ می‌شود. اما تلفظrr   به صورت غلتیدن و همراه با لرزش خفیف است. rr، یکی از حروف زبان اسپانیایی نیست و صدایی مشابه آن در زبان فارسی و انگلیسی وجود ندارد. بنابراین برای تلفظ درست آن، باید به خوبی عضلات خود را تمرین دهید!

یک مثال خوب برای rr‌، می‌تواند کلمه perro‌ باشد.

تلفظ و گاهی اوقات، نام برخی از  حروف صامت زبان اسپانیایی، ممکن است از کشوری به کشور دیگر و در کلمات مختلف، متفاوت باشد، به عنوان مثال:

بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بین تلفظ z و s تمایزی قائل نیستند و هر دو را شبیه s انگلیسی تلفظ می‌کنند.

برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز بین تلفظ b  و v نیز تمایزی قائل نیستند و هر دو را شبیه b انگلیسی تلفظ می‌کنند. همچنین بسیار مهم است که به یاد داشته باشید h در الفبای زبان اسپانیایی با تلفظ بی‌صدا است؛ به این معنی که اگر در کلمه حرف  hوجود داشته باشد، اصلاً نباید آن را تلفظ کنید. اما اگر h تلفظ نمی‌شود، چرا در الفبای اسپانیایی وجود دارد؟

این موضوع، تنها به دلایل ریشه‌شناسی کلمات است. همانطور که k در کلمه انگلیسی Know و b  در کلمه lamb‌ شنیده نمی‌شود، h در زبان اسپانیایی نیز از قدیم تلفظ می‌شد اما مانند تقریباً تمام صامت‌های اسپانیایی که در طول سال‌ها نرم‌تر شدند، h نیز نرم شد تا اینکه امروزه کاملا نامفهوم شده است.

در تلفظ دو c پشت سر هم (cc) دقت کنید که اولین c، صدای دوم را می‌گیرد و باید به صورت k‌ اسپانیایی و با شدت بیشتری تلفظ شود: مانند Acción و lección تلفظ GE، GI، J بسیار به H انگلیسی شباهت دارد. صدای J در زبان اسپانیایی، همیشه محکم است و G نیز زمانی که در کنار حرف دوم E یا I باشد، محکم تلفظ می‌شود.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : حداقل B2

logo-header-felarise

با فلارایز به راحتی به هر زبانی که دوس داری صحبت کن

logo-header-felarise

پشتیبانی از 8 صبح تا 12 شب :

ثبت درخواست مشاوره رایگان