logo-header-felarise

دسته بندی

یادگیری اعداد در زبان کره‌ای

زمانی که شروع به یادگیری زبان کره‌ای می‌کنید، اعداد نیز بخش مهمی در مکالمات روزمره شما خواهند بود. اعداد، در هر جایی مانند گفتن آدرس، منوی رستوران، خرید، پول، بلیط و… کاربرد دارند؛ بنابراین، به‌عنوان یک زبان‌آموز نمی‌توانید اهمیت اعداد در زبان کره‌ای را در مسیر یادگیری، دست‌کم بگیرید. 
هنگام شمارش به زبان کره‌ای، فقط حدود 35 تا 40 عدد را باید یاد بگیرید. زمانی‌که که با این اعداد آشنا شدید، شمارش سایر اعداد نیز آسان خواهد بود. برخلاف سایر زبان‌ها، در نحوه شمارش به زبان کره‌ای با یک چالش مواجه هستیم و آن اینکه، این زبان، دو سیستم مختلف از اعداد را دارد؛ اما نگران نباشید، ما در این راهنما، شما را با اعداد کره‌ای صفر تا 10 میلیون و همچنین تکنیک‌های شمارش این اعداد، آشنا می‌کنیم.

سیستم اعداد در زبان کره‌ای

همان طور که اشاره شد، دو سیستم شمارش اعداد در زبان کره‌ای مرسوم است. یکی سیستم Native Korean Numbers یا « اعداد بومی کره‌ای » و دیگری Sino-Korean Number یا «سیستم اعداد چینی-کره‌ای» که کلمه Sino به چین اشاره دارد. در گذشته‌های دور، از طریق نفوذ سیاسی و فرهنگی که چین باستان بر کره داشت، حروف چینی راه خود را به سیستم اعداد کره‌ای نیز باز کردند و به همین دلیل امروزه دو سیستم اعداد در کره وجود دارد. 

بومی

سیستم اعداد بومی کره، مدرن‌تر از سیستم سینو است. اعداد بومی کره، کلمات پیچیده‌تری برای گفتن دارند و در ابتدا یادگیری آن‌ها کمی دشوار است. یادگیری را با اعداد 1تا 4 شروع کنید؛ زیرا این عددها در زبان کره‌ای بسیار پرکاربرد هستند و هجاهای کمتری نیز دارند. 
اگرچه مجموعه اعداد بومی تا 99 می‌رسند، اما به‌ندرت برای شمارش اعداد بزرگتر از 10 از سیستم اعداد بومی استفاده می‌شود. توصیه می‌شود که حداقل برای گفتن سن خود یا دیگران، برخی اعداد را با این سیستم یاد بگیرید. اغلب کره‌ای‌ها نیز از سیستم اعداد سینو برای شمارش اعداد بزرگ استفاده می‌کنند؛ بنابراین واقعاً نیازی به یادگیری اعداد خیلی بزرگ در سیستم بومی نیست. 

سینو

سیستم اعداد سینو یا چینی-کره‌ای که ریشه در اعداد چینی دارد، تا حدودی شبیه به سیستم اعداد چینی است  و به‌راحتی قابل‌یادگیری است. برای یادگیری اعداد در زبان کره‌ای در سیستم سینو، فقط باید 18 عدد را به‌خاطر بسپارید. در این سیستم، برای شمارش اعداد، فقط باید یک ضرب ساده انجام دهید.
 به‌عنوان مثال: عدد 10 در سیستم سینو 십 (sip) است، در این سیستم عدد 20 به‌صورت «دو ده» یا (이십 | isip)  و عدد  30 به‌صورت «سه ده» یا (삼십 | samsip)  گفته می‌شود. 
به همین ترتیب، عدد 100 در سیستم اعداد سینو، 백 (baek)، 200 «دو صد» یا (이백 | ibaek)  و 300 «سه صد» یا (삼백 | sambaek) است.
این الگوی اعداد به زبان کره‌ای در سیستم سینو، تا میلیارد نیز ادامه دارد. 

لیست اعداد به کره‌ای 

در این قسمت ، شمارش اعداد در زبان کره‌ای را از یک 1 تا 10 شروع می‌کنیم و سپس با یادگیری چند کلمه، شمارش  اعداد تا بیش از یک ده میلیون را نیز به‌آسانی یاد می‌گیریم. 
بیایید در ابتدا به بررسی عدد صفر بپردازیم:
عدد صفر در زبان کره‌ای، به دو‌صورت خوانده می‌شود: 

گونگ (gong، 공 ) 
یونگ (yeong، 영) 

برای مواردی مانند شماره تلفن، از نسخه gong استفاده می‌شود؛ به عنوان مثال شماره تلفن 5678- 1234-010 به‌صورت زیر خوانده می‌شود:

공일공-일이삼사-오육칠팔 (gongilgong-ilisamsa-oyukchilpal) 
از نسخه yeong  برای مواردی مانند ریاضی، دما و ورزش استفاده می‌شود و بخشی از سیستم اعداد بومی کره است؛ مثلا برای گزارش آب‌وهوا گفته می‌شود،yeonghasipdo  ، به‌معنای منفی 10 درجه. 
گاهی اوقات، ممکن است نسخه کنگلی (Konglish ) صفر را نیز بشنوید که به‌صورت 제로 (jero) تلفظ می‌شود.

اعداد یک تا 10 در زبان کره‌ای 

اعداد یک تا 10، در دو سیستم‌ زبان کره‌ای به صورت زیر هستند. اگر اعداد یک تا 10 را به‌خوبی یاد بگیرید، می‌توانید از آن‌ها برای ایجاد اعداد جدید استفاده کنید. به تلفظ این اعداد در جدول زیر گوش دهید:

عدد عدد کره‌ای (سینو) عدد کره‌ای (بومی)
1 일 (il)
하나 (hana)

2 이 (i)
둘 (dul)

3 삼 (sam)
 셋 (set)

4 사 (sa)
 넷 (net)

5 오 (o)
 다섯 (daseot)

6 육 (yuk)
 여섯 (yeoseot)

7 칠 (chil)
 일곱 (ilgop)

8 팔 (pal)
 여덟 (yeodeol)

9 구 (gu)
 아홉 (ahop)

10 십 (sip)
 열 (yeol)

اعداد 11 تا 99 در زبان کره‌ای 

اکنون که اعداد یک تا 10 را در هر دو سیستم بومی و سینو یاد گرفتید، به‌راحتی می‌توانید اعداد یازده تا 99 را از طریق ترکیب‌های ساده بسازید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یکان و دهگان را کنار هم قرار دهید تا اعداد مختلف به‌راحتی ساخته شوند. 
مثال: عدد 11 به‌صورت، 십일 (sibil) در سیستم اعداد سینو و 열하나 (yeolhana) در سیستم اعداد بومی کره نوشته می‌شود. در واقع این عدد، در هر دو سیستم، از کنارهم‌قرارگرفتن اعداد 10 و 1 تشکیل می‌شود و به صورت «ده یک» خوانده می‌شود. این روند، تا عدد نوزده ادامه دارد. 
در سیستم سینو شمارش اعداد در زبان کره‌ای، از عدد بیست به بعد، برای شمردن مضرب ده، یعنی 20، 30، 40 و غیره، هر عدد به‌صورت «دو ده»، «سه ده»، «چهار ده» و… خوانده می‌شود. 
برای مضرب ده در سیستم بومی، از کلمات منحصر‌به‌فردی برای شمارش اعداد استفاده می‌شود. در جدول زیر، اعداد یازده تا 90 در هر دو سیستم آورده شده‌اند:
عدد عدد کره‌ای (سینو) عدد کره‌ای (بومی)
11 십일 (sibil) 열하나 (yeolhana)
12 십이 (sibi) 열둘 (yeoldul)
13 십삼 (sipsam) 열셋 (yeolset)
14 십사 (sipsa) 열넷 (yeolnet)
15 십오 (sibo) 열다섯 (yeoldaseot)
16 십육 (sibyuk) 열여섯 (yeolyeoseot)
17 십칠 (sipchil) 열일곱 (yeolilgob)
18 십팔 (sip-pal) 열여덟 (yeolyeodeol)
19 십구 (sipgu) 열아홉 (yeolahop)
20 이십 (isip) 스물 (seumul)
30 삼십 (samsip) 서른 (seoreun)
40 사십 (sasip) 마흔 (maheun)
50 오십 (osip) 쉰 (swin)
60 육십 (yuksip) 예순 (yesun)
70 칠십 (chilsip) 일흔 (ilheun)
80 팔십(palsip) 여든 (yeodeun)
90 구십 (gusip) 아흔 (aheun)

هنگامی که اعداد مضرب ده را حفظ کردید، برای شمردن اعداد بین 20 تا 30 و 30 تا 40 و غیره، در سیستم بومی، باید فقط رقم یکان را به انتهای آن اضافه کنید تا عدد مناسب ساخته شود. به مثال زیر توجه کنید:

21 = 20 (스물 | seumul) + 1 (하나 | hana) ➜ 스물하나 (seumulhana)
22 = 20 (스물 | seumul) + 2 (둘 | dul) ➜ 스물둘 (seumuldul)
برای اعداد بین 30 تا 40 نیز به همین شکل ادامه می دهیم: 
31 = 30 (서른 | seoreun) + 1 (하나 | hana) ➜ 서른하나 (seoreunhana)
32 = 30 (서른 | seoreun) + 2 (둘 | dul) ➜ 서른둘 (seoreundul)
در سیستم سینو، برای گفتن عددهای بین 20 تا 30 و 30 تا 40 و… نیز به شکل سیستم بومی عددها در زبان کره‌ای، عمل می‌کنیم؛ مثلا برای عدد 59 می‌گوییم، «پنجاه نه» یا 오십구 (osipgu). Osip‌.
 به مثال‌های زیر توجه کنید:
عدد تلفظ کره‌ای (سینو)
26 이십육 (isibyuk)
91 구십일 (gusibil)
68 육십팔 (yuksip-pal)
44 사십사 (sasipsa)

اعداد 100 تا 9999 در زبان کره‌ای 

معمولا اعداد بزرگتر از 100 در زبان کره‌ای، با سیستم سینو شمارش می‌شوند؛ بنابراین به یادگیری این اعداد در سیستم بومی نیازی ندارید. همانطور که قبلا هم گفته شد، برای ساخت اعداد مضرب صد مانند، 200 یا 300 کافی است بگوییم، «دو صد» و «سه صد» یا ibaek و sambaek؛ در واقع دو عدد کنار یکدیگر قرار می‌گیرند: 
عدد عدد کره‌ای (سینو) تلفظ سینو عدد کره‌ای بومی تلفظ بومی
100 (baek) (on)
200 이백 (ibaek)
300 삼백 (sambaek)
400 사백 (sabaek)
500 오백 (obaek)
600 육백 (yukbaek)
700 칠백 (chilbaek)
800 팔백 (palbaek)
900 구백 (gubaek)
1,000 (cheon)
즈믄 (jeumeun)

در شمارش اعداد در زبان کره‌ای،  برای اعداد بین 100 تا 200، 200 تا 300 و بالاتر در سیستم سینو، از قانون زیر پیروی می‌کنیم:
برای گفتن عدد 123 می‌گوییم «صد + بیست و سه»
123= 100+23
در نهایت نیز آن را به شکل 백 이십삼 (baek isipsam)، می‌نویسیم. 
عدد 345 نیز به شکل زیر نوشته می‌شود:
삼백 사십오 (sambaek sasipo)
برای  شمارش سایر عددها در زبان کره‌ای، تا عدد 1000 نیز به همین صورت عمل می‌کنیم؛ فقط به یاد داشته باشید، برای نوشتن اعداد، باید با بزرگترین عدد شروع کنید.
نکته: اگر رقم دهگان وجود نداشت، آن را رد کنید و فقط رقم یکان را بنویسید.
برای یادگیری بهتر شمارش اعداد در زبان کره‌ای، به جدول زیر توجه کنید:
عدد تلفظ کره‌ای عدد (سینو)
101 백일 (baegil)
888 팔백팔십팔 (palbaekpalsip-pal)
234 이백삼십사 (ibaeksamsipsa)
743 칠백사십삼 (chilbaeksasipsam)
654 육백오십사 (yukbaegosipsa)
367 삼백육십칠 (sambaengnyuksipchil)

اعداد 1000 تا 9999 در زبان کره‌ای 
به عدد هزار در زبان کره ‌ای، 천 (cheon) می‌گویند.
برای بیان اعداد دیگر مضرب هزار، مانند عدد 100 عمل می‌کنیم؛ به عنوان مثال برای 2000 می‌گوییم «دو هزار» 
이천 (icheon)
در شمارش اعداد به زبان کره‌ای، برای اعدادبین 1000 تا 2000 و الی آخر نیز به‌صورت زیر، عمل می‌کنیم:
1500                      천 오벡 (cheon obaek)
3300                       삼천 사백 (samcheon sabaek)

برای مثال‌های بیشتر، به جدول زیر توجه کنید:
عدد تلفظ کره‌ای عدد (سینو)
1900 천구백 (cheongubaek)
2300 이천삼백 (icheonsambaek)
9095 구천구십오 (gucheongusibo)
4836 사천팔백삼십육 (sacheonpalbaeksamsibyuk)
5702 오천칠백이 (ocheonchilbaegi)
8423 팔천사백이십삼 (palcheonsabaegisipsam)

اعداد 10،000 تا 10،000،000 در زبان کره‌ای 

عدد ده هزار به کره‌ای، 만 (man) می‌شود. برای شمردن 20،000، 30،000 تا 90،000 دقیقا از قانون اعداد کوچکتر از ده هزار، استفاده می‌کنیم. به این صورت که می‌گوییم «دو ده هزار»، «سه ده هزار» و الی آخر. می‌بینید که شمارش اعداد در زبان کره‌ای چقدر ساده است!

20,000 → 이만 (iman)

30,000 → 삼만 (samman)

40,000 → 사만 (saman)
به عدد صد هزار در زبان کره‌ای 십만 (simman) گفته می‌شود. برای شمردن اعداد در زبان کره‌ای، زمانی که اعداد بیشتر از صد هزار می‌شوند، از پایه 10،000 استفاده می‌کنند و از یک ضرب ساده، برای گفتن مضرب‌های صد هزار استفاده می‌شود. 
مثال: صد هزار به معنی 10 × 10،000 است؛ یعنی ده تا ده‌هزار تا و در نهایت می‌گوییم، «ده ده هزار» یا 십만 (simman). در این عدد،sim ‌ یعنی 10 و man‌ یعنی ده هزار.
میلیون در زبان کره‌ای، به‌صورت 백만 (baekman)، نوشته می‌شود. این عدد نیز در نتیجه یک ضرب ساده (100× 10،000) به‌دست می‌آید. beak به‌معنای 100 و man‌ به‌معنی 10،000 است. 
10 میلیون نیز به شکل 천만 (cheonman) نوشته می‌شود. این عدد، به شکل 1000× 10،000، نوشته می‌شود. 
به چند مثال دیگر توجه کنید:
عدد تلفظ کره‌ای عدد (سینو)
2 500 000 이백오십만 (ibaegosimman)
99 850 000 구천구백팔십오만 (gucheongubaekpalsiboman)
5 050 000 오백오만 (obaegoman)
67 280 000 육천칠백이십팔만 (yukcheonchilbaegisip-palman)
1 000 001 백만 일 (baengman il)
19 450 290 천구백사십오만 이백구십 (cheongubaeksasiboman ibaekgusip)

یک نکته مهم برای یادگیری عددها در زبان کره‌ای این است که چهار صفر که نشان‌دهنده 10،000 است را برداریم، سپس عدد باقی‌مانده سمت چپ را بنویسیم. این قانون برای مضرب‌های ده هزار، کار شما را ساده‌تر می‌کند. 
مثال:
در عدد 10،000،000 چهار صفر را بر می‌داریم (ده هزار یا man)، سه صفر به معنای هزار (cheon) باقی می‌ماند، این دو عدد را کنار هم و از کوچک به بزرگ می‌گذاریم و می‌نویسیم:
천만 (cheonman)

جمع‌بندی
همان‌ طور که دیدید شمارش اعداد در زبان کره‌ای از قوانین ساده‌ای پیروی می‌کند؛ اما همین قوانین گاهی باعث سردرگمی شما برای گفتن اعداد مختلف می‌شوند. تنها با تمرین زیاد است که به تمام اعداد مسلط می‌شوید و هنگام صحبت با یک فرد بومی کره، دچار اشتباه نخواهید شد. 

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : حداقل B2

logo-header-felarise

با فلارایز به راحتی به هر زبانی که دوس داری صحبت کن

logo-header-felarise

پشتیبانی از 8 صبح تا 12 شب :

ثبت درخواست مشاوره رایگان