logo-header-felarise

دسته بندی

صفر تا صد آموزش الفبای زبان کره‌ای

کره‌ای، زبان رسمی کشور کره جنوبی است و الفبای آن با نام هانگول 한글 (سیستم نوشتاری رسمی کره جنوبی) شناخته می‌شود. در کره شمالی نیز از سیستم نوشتاری مشابهی استفاده می‌شود که Joseongeul (조선글) نام دارد.
 هم کره جنوبی و هم کره شمالی، از یک سیستم نوشتاری طراحی‌شده توسط پادشاه سجونگ کبیر استفاده می‌کنند. هانگول (Hangul) از حروف چینی Han به معنای «کره‌ای» و gul به معنای «حرف» می‌آید که در کنار هم، به عنوان «الفبای کره‌ای» معنی می‌شوند. الفبای زبان کره‌ای از حروف صامت و مصوت تشکیل شده است که بلوک‌های هجا را تشکیل می‌دهند. تلفظ الفبای کره‌ای، شباهت زیادی به الفبای انگلیسی دارد. این امر، پروسه یادگیری را آسان می‌کند.
اگر به فرهنگ و زبان کره‌ای علاقه دارید و می‌خواهید این زبان را بهتر درک کنید، باید از یادگیری الفبای آن شروع کنید. برای اینکه بدانید الفبای کره‌ای چند حرف دارد و هر کدام چگونه تلفظ می‌شوند، در این مطلب همراه ما باشید.

نگاهی بر تاریخچه حروف الفبای کره‌ای

در طول سلسله چوسان در سال 1443، پادشاه سجونگ الفبایی طراحی کرد که تمام طبقات جامعه بتوانند از آن استفاده کنند. تا قبل از آن، از حروف چینی هانجا (Hanja) استفاده می‌شد که با تلفظ کلمات کره‌ای بسیار متفاوت بود.
با این حال آموزش الفبای کره‌ای هانگول، تا قرن بیستم نیز توسط برخی از روشنفکران مورد تمسخر قرار می‌گرفت. اما اکنون حروف هانجا دیگر به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند و جای خود را کاملا به حروف هانگول داده‌اند. 
امروزه، هنوز هم می‌توانید متن‌هایی کره‌ای ببینید که مانند چین باستان از بالا به پایین نوشته شده‌اند. در واقع هنوز هم برخی متون مانند شعر را برای زیبایی، از بالا به پایین می‌نویسند. اما به طور کلی متون کره‌ای از چپ به راست نوشته می‌شوند و از علائم نگارشی غربی نیز استفاده می‌کنند.
الفبای زبان کره‌ای هانگول در گذشته، از 28 حرف اصلی تشکیل شده بود اما با گذشت زمان، 4 حرف آن از بین رفت. بنابراین، امروزه تنها 24 حرف (14 حرف صامت و 10 مصوت) باقی مانده است. از حروف اصلی هانگول، دو مجموعه مختلف از صامت‌های ترکیبی (5 صامت دوتایی و 11 صامت ترکیبی) و یک مجموعه از 11 مصوت ترکیبی ساخته می‌شود که در مجموع 27 حرف ترکیبی را تشکیل می‌دهند.

حروف صامت الفبای کره‌ای

در جدول زیر، حروف صامت الفبای کره‌ای به فارسی و انگلیسی آورده شد است. بسته به اینکه حروف صامت در ابتدا یا انتهای هجا قرار گیرند، املای کلمات تغییر خواهد کرد. ۵ صامت دوتاییㄲ ㄸ ㅃ ㅉ ㅆ) ) نیز در این جدول آورده شده است.

حروف صامت تلفط لاتین در ابتدای کلمه تلفظ لاتین در انتهای کلمه تلفظ فارسی
g k گ
kk k ک
n n ن
d t د
tt ت
r l « ل» و « ر »
m m م
b p «پ» و «ب»
pp پ
s t س
ss t سس و ت
ng نگ
j t ج
jj ج
ch t چ
k k ک
t t ت
p p پ
h t ه

 

صامت‌های الفبای زبان کره‌ای 

در این قسمت، آموزش الفبای کره‌ای هانگول با تلفظ آورده شده است. توجه داشته باشید که مطابق جدول بالا، برخی از حروف صامت در ابتدا یا انتهای کلمات، تلفظ متفاوتی دارند. در ادامه، 14 حرف صامت اصلی را همراه با مثال‌های کره‌ای، با یکدیگر می‌خوانیم:
ㄱ(giyeok): صدای g یا گ در good  را می‌دهد. 가방 یا kabang  به معنی کیسه است؛
ㄴ (nien): صدایی مشابه n در nose  ایجاد می‌کند. 노래یا norae به معنای آهنگ است؛
ㄷ (diget): در ابتدای کلمه صدای d مانند day می‌دهد. 대한민국 یا dae han min guk  به معنای کره جنوبی است؛
ㄹ (riel): اگر انتهای کلمه باشد، صدای l مانند lamp و اگر ابتدای کلمه باشد، صدای r تولید می‌کند. 라면یا ra myeon به معنای رامن تلفظ می‌شود؛
ㅁ(miem): صدای m در moon  می‌دهد. 엄마 یا eomma به معنای مامان است؛
ㅂ(biep): صدای b را در banana  می‌دهد. 밥 یا bap  معنای برنج است؛
ㅅ (shiot): صدای s در spoon  را می‌دهد. 사과 یا sa gwa به معنی سیب است؛
ㅇ (ieng): بی صدا یا صدای ng مانند yang دارد. 방 یا bang  به معنای اتاق است؛
ㅈ (jiet): صدای j را در jelly  می‌دهد. 지도 یا jido به معنای نقشه است؛
ㅊ (chie): صدایی مشابه صدای ch در chair ایجاد می‌کند. 친구 یا chingu به معنای دوست است؛
ㅋ (kiuek): صدای k در kiwi می‌دهد. 커피 یا kopi به معنای قهوه است؛
ㅌ (tiet):‌ صدای t در table می‌دهد. 토마토 یا tomato که به معنای گوجه فرنگی است؛
ㅍ (piep): صدای p را در panda  می‌دهد. 팔 یا pal  به معنی بازو تلفظ می‌شود؛
ㅎ (hiet) : صدای h در  hat را می دهد. 하늘 یا haneul  به معنی آسمان است.

حروف صامت دوتایی الفبای کره‌ای

ㄲ(ssang giyeok): صدای k مانند ski  می‌دهد. 꿀یا kkul به معنای عسل است.
ㄸ (ssang diget): صدایی مشابه صدای t در kitten ایجاد می‌کند. 딸یا ddal به معنای دختر است.
ㅃ (ssang biep): صدای p مانند کلمه apartment دارد. 아빠یا appa به معنای پدر است. 
ㅆ (ssang shiot): صدایی مشابه صدای sh درsushi  می‌دهد. 쑥یا ssuk به معنای ماگ ورت است (یک گیاه سنتی کره‌ای مورد استفاده در پزشکی و آرایشی).
ㅉ (ssang jiet): تلفظ این حرف الفبای زبان کره‌ای کمی مشکل است، زیرا هیچ معادلی در زبان انگلیسی ندارد و ترکیبی بین J در Jim و Ch در China است.

حروف صامت ترکیبی الفبای کره‌ای

تلفظ صامت‌های ترکیبی الفبای زبان کره‌ای، کمی پیچیده است زیرا دو صامت در کنار هم داریم که فقط یک صدا تولید می‌کنند. تنها راه یادگیری تلفظ این صامت‌ها، حفظ کردن و تمرین زیاد است. هرچه بیشتر از آن‌ها استفاده کنید، راحت‌تر می‌توانید حروف کره‌ای را تلفظ کنید. در این قسمت، شما را با تلفظ این صامت‌ها آشنا می‌کنیم. 

حروف صامت ترکیبی تلفظ انگلیسی
(gs) g
(nj) nj
(nh) nh
(lg) g
(lm) m
(lb) b
(ls) s
(lt) t
(lp) p
(lh) h
(ps) p

 

حروف مصوت  الفبای  کره‌ای

جدول زیر، حروف مصوت الفبای کره‌ای را با تلفظ انگلیسی و فارسی آن‌ها نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که املای حروف صدادار ثابت است و تغییر نمی‌کند. 

حروف کره‌ای تلفظ لاتین تلفظ فارسی
a آ مایل به « اَ »
ae اِ
ya یا
yae یه
eo آ مایل به اُ
e اِ
yeo «یا» به شکل کوتاه
ye یه
o اُ
wa وا
wae و
oe وِ
yo یُو
u اُ
wo وا
we وِ
wi وی
yu یو
eu او
ui اُوی
i ایی

حروف مصوت کره‌ای

در زبان کره‌ای، ده مصوت اصلی هانگول وجود دارد. این مصوت‌های اصلی زبان کره‌ای، بلوک‌هایی اساسی هستند که تمام صداهای مصوت دیگر را تولید می‌کنند.

ㅏ: صدای a در انتهای کلمه santa را می‌دهد. 차 یا cha به معنای ماشین است.
ㅑ: صدای ya  را در yahoo  می‌دهد. 약속 یا yak sok  به معنای قول دادن است.
ㅓ: صدای o را در song  بدون صدای ng می‌دهد. 버스 یا bo sseu به معنای اتوبوس است.
ㅕ: صدای yo را در young  بدون صدای ng می‌دهد. 여자 یا yo ja  به معنای زن است.
ㅗ: صدای o را در doll  می‌دهد. 봄 یا bom  به معنی بهار است.
ㅛ : صدای yo  را در yoga  می‌دهد. 요리사 یا yo li sa  به معنای آشپز است.
ㅜ : صدای u را در unicorn  می‌دهد. 문 یا mun  به معنی درب است.
ㅠ : صدای you در youth را می‌دهد. 휴가 یا hyu ga  به معنای تعطیلات است.
ㅡ : صدای مشابه در انگلیسی ندارد اما تقریباً شبیه uh? تلفظ می‌شود.
ㅣ: صدای y در baby می‌دهد. 아이 یا a e  به معنای کودک است.
مصوت‌های ترکیبی کره‌ای 
علاوه بر حروف مصوت اصلی هانگول، 11 مصوت ترکیبی دیگر نیز وجود دارد. در این قسمت از آموزش الفبای کره‌ای هانگول، حروف مصوت ترکیبی ساخته شده از حروف صدادار پایه (که در بالا به آن‌ها اشاره شد) را یاد می‌گیریم.
ㅐ: صدایی مشابه صدای a درrare  می‌دهد. 개미 یا kae-mi  به معنی مورچه است.
ㅒ: صدای یا در yak می‌دهد. 얘기 یا yae-gi  تلفظ به معنای داستان است.
ㅔ: صدای مانند e در help می‌دهد. 가게یا ka-ge  به معنای فروشگاه است.
ㅖ : صدای ye  در yet  است. 시계 یا si-gye  به معنای ساعت است.
ㅘ: صدای wo  در  wow  را می‌دهد، بنابراین کمی به صدای وا نزدیکتر است. 사과 یا sa-gwa  به معنی سیب است.
ㅙ : صدای we  در wedding  می‌دهد. 돼지 یا dwae-ji به معنای گوشت خوک است.
ㅚ : صدای wha را در whale  می‌دهد. 괴물 یا goe-mul  به معنای هیولا است. 
ㅝ : صدای who در wholesome  می‌دهد. 고마워 یا go-ma-weo  روشی غیررسمی برای تشکر کردن است.
ㅞ: صدای we  مانند web می‌دهد. خیلی شبیه صدای ㅙ است، به حدی که حتی کره‌ای‌زبانان نیز در تشخیص آنها مشکل دارند.
ㅟ: صدایی مشابه we می‌دهد. 귀 یا gwi  به معنای گوش است.
ㅢ: صدای wi  را در willow  می‌دهد. 의사 یا oe-sa  به معنای پزشک است.

آیا یادگیری حروف الفبای زبان کره‌ای سخت است؟

برخلاف زبان چینی یا ژاپنی که صدها یا حتی هزاران کاراکتر دارند و هر کدام در 10 تا 15 خط (یا حتی بیشتر) نوشته می‌شوند، پیچیده‌ترین حرف کره‌ای (یا کاراکتر) فقط پنج خط دارد. علاوه بر این، هانگول یک الفبای بسیار علمی است. به محض اینکه بتوانید منطق پشت آن را درک کنید، فرایند یادگیری نیز آسان‌تر می‌شود.
کاراکترهای الفبای زبان کره‌ای، جامو자모) ) نامیده شده و در بلوک‌های هجایی در دو بعد نوشته می‌شوند. یکی از این بلوک‌ها، همیشه یک هجا دارد. به عنوان مثال برای نوشتن «زنبور عسل» یا honeybee  به زبان کره‌ای kkulbeol))، می‌نویسید 꿀벌، نه ㄲㅜㄹㅂㅓㄹ. ! امروزه متون کره‌ای معمولاً از چپ،  با فاصله بین کلمات و همراه با علائم نگارشی به سبک غربی نوشته می‌شوند.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : حداقل B2

logo-header-felarise

با فلارایز به راحتی به هر زبانی که دوس داری صحبت کن

logo-header-felarise

پشتیبانی از 8 صبح تا 12 شب :

ثبت درخواست مشاوره رایگان