Alternate Text

تدریس خصوصی زبان سوئدی

دوره خصوصی آموزش زبان سوئدی مناسب زبان‌آموزانی است که از نظر زمانی دارای محدودیت هستند و می‌خواهند بسیار سریع‌تر دوره‌ها را بگذرانند. آکادمی فلارایز در دوره‌های خصوصی زبان سوئدی برنامه ویژه‌ای برای شما درنظر دارد.

Alternate Text

دوره آنلاین آموزش زبان سوئدی

تخفیف *** 25 درصدی *** ترم اول دوره‌های آموزش زبان سوئدی فلارایز شروع شد!!