Alternate Text

آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

یکی از زیباترین زبان‌های زنده دنیا زبان فارسی است.امروزه بیش از 120 میلیون نفر فارسی را به عنوان زبان اول یا دومشان صحبت می كنند. از نظر تعداد گویندگان و تأثیرگذاری که دارد ، در کنار زبان عربی گسترده ترین زبان در خاورمیانه است. شما در فلارایز می‌توانید از خدمات آموزش زبان فارسی با بهترین اساتید بهره مند شوید.