نیلوفر مسافر

0 از 0 نفر

  1. تدریس
  2. تخصص
  3. مهارت
  1. Alternate Textترکی استانبولی
  2. زبان ترکی استانبولی
  3. اسپیکینگ / رایتینگ
Alternate Text
نیلوفر مسافر

0 از 0 نفر

  1. تدریس : ترکی استانبولی
  2. تخصص : زبان ترکی استانبولی
  3. مهارت : اسپیکینگ / رایتینگ
نیلوفر مسافر

نیلوفر مسافر

باتجربه