روژان خانی پور

0 از 0 نفر

  1. تدریس
  2. تخصص
  3. مهارت
  1. Alternate Textانگلیسی
  2. اسپیکینگ / ریدینگ / زبان عمومی
  3. زبان انگلیسی
رزرو کلاس
Alternate Text
روژان خانی پور

0 از 0 نفر

  1. تدریس : انگلیسی
  2. تخصص : اسپیکینگ / ریدینگ / زبان عمومی
  3. مهارت : زبان انگلیسی
Alternate Text

salome

باتجربه
محمدرضا میری یادگیری یک زبان جدید را صاحب روحی دیگر شدن و زبان انگلیسی را دریچه‌ای به دنیای بی‌انتهای یادگیری و فرصت‌ها می‌داند! محمدرضا هم اکنون دانشجوی رشته MBA است و به عنوان مدیر محصول در یک استار ادامه خواندن...