نوشین چیت ساز

0 از 0 نفر

 1. تدریس
 2. تخصص
 3. مهارت
 1. Alternate Textچینی
 2. زبان چینی
 3. اسپیکینگ / رایتینگ
Alternate Text
نوشین چیت ساز

0 از 0 نفر

 1. تدریس : چینی
 2. تخصص : زبان چینی
 3. مهارت : اسپیکینگ / رایتینگ
نوشین چیت ساز

نوشین چیت ساز

باتجربه
بیشتر از 3 سال است که بصورت حرفه ای در حوزه آموزش زبان چینی فعالیت می‌کنم.
مهسان صدوقی

0 از 0 نفر

 1. تدریس
 2. تخصص
 3. مهارت
 1. Alternate Textچینی
 2. زبان چینی
 3. اسپیکینگ / رایتینگ
Alternate Text
مهسان صدوقی

0 از 0 نفر

 1. تدریس : چینی
 2. تخصص : زبان چینی
 3. مهارت : اسپیکینگ / رایتینگ
مهسان صدوقی

مهسان صدوقی

باتجربه
زبان چینی را در موسسات معتبر (موسسه کنفسیوس) زیر نظر اساتید مجرب و نیتیو آموختم و پس از شرکت در دوره تربیت مدرس زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی و کسب مدرک TTC به تدریس زبان چینی پرداختم.