1. نوشین چیت ساز

  2. 10 از 3 نفر

  3. مدرس زبان چینی
  4. 0 کلاس برگزار شده

معرفی استاد

مهارت ها:

آموزش زبان چینی

فلارایز

مشاوره آموزشی

پشتیبانی مستمر

اساتید با تجربه

کلاس‌های تصمینی

نظرات زبان‌آموزان

هیچ نظری یافت نشد