1. نیلوفر مسافر

  2. 0 از 0 نفر

  3. مدرس زبان ترکی استانبولی
  4. 0 کلاس برگزار شده

معرفی استاد

من دارای مدرک تومر زبان ترکی استانبولی از دانشگاه انکارا هستم. در حال حاضر دانشجوی رشته داروسازی در دانشگاه آنکارا هستم.

در کلاسهای تومر دانشگاه آنکارا شرکت کردم با سیستم آموزشی و کلیه منابع آموزشی آن آشنایی کامل دارم.

با سیستم دانشگاههای ترکیه و آزمون SAT نیز آشنایی کامل دارم.

فلارایز

مشاوره آموزشی

پشتیبانی مستمر

اساتید با تجربه

کلاس‌های تصمینی

نظرات زبان‌آموزان

هیچ نظری یافت نشد