اصطلاحات عامیانه انگلیسی چیست؟

زبان دانشی است که همیشه در حال تغییر است و روزانه کلمات و اصطلاحات جدید زیادی به آن اضافه می شوند. بسیاری از اوقات این کلمات و اصطلاحات، عامیانه هستند. زبان عامیانه، زبان غیررسمی است که معمولا توسط نوجوانان و جوانان از آن ها استفاده می شود. در واقع اصطلاحات عامیانه در زبان انگلیسی، عباراتی هستند که به صورت کلمه به کلمه معنا نمی شوند و روزانه تعداد زیادی از آن ها در مکالمات روزمره انگلیسی زبانان شنیده می شود. برای تنوع در مکالمات روزمره بهتر است آن ها را یاد بگیرید، چراکه اگر با اصطلاحات عامیانه زبان انگلیسی آشنا نباشید تقریبا غیرممکن است که بتوانید مفهوم آن ها را درک کنید. 

اهمیت یادگیری اصطلاحات عامیانه زبان انگلیسی

حتی اگر دارای مدرک زبان انگلیسی هستید و با این اصطلاحات آشنایی ندارید، برای پیشرفت در مکالمات روزمره خود، سعی کنید از همین ابتدا از اصطلاحات عامیانه زبان انگلیسی استفاده کنید و ذهن خود را کم کم برای مکالمه قوی و بدون مشکل با یک آمریکایی اصیل آماده کنید. اصطلاحات عامیانه زبان انگلیسی بریتانیایی با آمریکایی تفاوت اساسی دارند. زبان آموزان انگلیسی در سراسر جهان تمایل دارند که بیشتر با اصطلاحات عامیانه آمریکایی آشنا شوند، فقط به این دلیل که فرهنگ مردم آمریکایی بسیار گسترده تر است. موسیقی آمریکایی، فیلم های هالیوودی و طنزهای آمریکایی اغلب در کشورهای دیگر نیز به چشم می خورد. مشکلی که در اصطلاحات عامیانه انگلیسی وجود دارد این است که همیشه در حال تغییر است. بنابراین اگر به دنبال یادگیری اصطلاحات عامیانه زبان انگلیسی هستید، بهتر است که جدیدترین و رایج ترین اصطلاحات و عبارات عامیانه انگلیسی زیر را بخوانید. توجه داشته باشید که اصطلاحات عامیه زبان انگلیسی بیشتر به هنگام صحبت کردن، کاربرد دارند و در هنگام نوشتن متون انگلیسی بهتر است از اصطلاحات استفاده نشود. در ادامه به برخی از مهم ترین و رایج ترین اصطلاحات عامیانه انگلیسی اشاره می کنیم.

رایج ترین اصطلاحات عامیانه در زبان انگلیسی

  اصطلاح انگلیسی معادل فارسی
1 You have my word من بهت قول میدم
2 Mind your own business به تو هیچ ربطی نداره
3 Get out of my face از جلو چشمم دور شو
4 Give me five بزن قدش
5  Keep your mouth shut زیپ دهنت رو ببند
6 That crowns it all همینو کم داشتیم
7  Tell me the truth حقیقت را به من بگو    
8 Dont leave me hanging منو بلاتکلیف نزار
9 I owe you one یکی طلبت
10 So be it هرچه بادا باد
11 Thumbs up آفرین بر تو
12 So far . So good تا لان که خوب بوده
13 Level with me با من رو راست باش
14 Use your head مختو کار بنداز
15 As you wish میل خودته
16 I wont be long کارم زیاد طول نمیکشه
17 The hell with it به درک
18 You’re all wet سخت در اشتباهی
19 I beg to differ باهاتون مخالفم
20 Suck it up غر نزن
21 Im on my way تو راهم. دارم میام
22 Do what you want هر کاری دلت میخواد بکن
23 Chill out خونسرد باش
24 Are you for real جدی میگی؟
25 Get a grip به خودت مسلط باش
26 I can handle it از عهده اش برمیام
27 I told you so دیدی بهت گفتم
28 That’s a good one اینو خوب اومدی
29 My treat مهمون من
30 Give me a second یک لحظه صبر کن
31 Are you nuts خل شدی؟  
32 Don’t get me wrong اشتباه برداشت نکن
33 You sold me out منو فروختی
34 Mind your own business سرت تو کار خودت باشه
35 Don’t mention it قابلی نداشت
36 Cross my heart به جون خودم
37 I see your point منظورت رو می فهمم
38 I made it up خالی بستم
39 It’s a deal قبوله. حله
40 Give me a hug بیا بغلم
41 I can’t stand you نمیتونم تحملت کنم
42 Hold on گوشی دستتون
43 My cellphone is out of juice گوشیم شارژ نداره
44 Give me a break بیخیال بابا
45 It’s up to you بستگی به خودت داره
46 I won’t let you down ناامیدت نمیکنم
47 I couldn’t agree more کاملا موافقم
48 I’m beat خیلی خستم
49 I feel dizzy سرم گیج میره
50 Keep it in mind یادت نره
51 Don’t give up تسلیم نشو
52 It’s my fault تقصیر منه
53 Sorry, I was miles away ببخشید حواسم جای دیگه ای بود 
54 Go fly a kite برو پی کارت. برو پی بازیت
55 Don’t interrupt me تو حرفم نپر
56 Are you being sarcastic داری تیکه میندازی؟
57 You made my day روزمو ساختی
58 Let it go بیخیال شو. زیاد جدیش نگیر
59 I’m worried about you نگرانتم
60 So what که چی؟
61 Keep it a secret به کسی نگو
62 I wish I were in your shoes کاش جای تو بودم
63 He is so behind طرف شوته
64 Don’t pick on me سر به سر من نذار
65 Enough is enough دیگه بسه
66 Don’t take long طولش نده
67 Good for you خوش بحالت
68 What a mess چه افتضاحی
69 Wait your turn وایستا تا نوبتت بشه
70 Never mind مهم نیست. فدا سرت
71 I don’t care برام مهم نیست. اهمیت نمیدم
72 Watch out مراقب باش. دقت کن
73 This is crazy احمقانه است
74 Get real احمق نباش. واقع نگر باش
75 Don’t make a mess ریخت و پاش نکن
76 I believe in you من بهت ایمان دارم
77 Keep mum صداشو درنیار
78 Get your act together مراقب رفتارت باش
79   I got this (it) متوجه شدم. گرفتم مطلبو
80 I cherish you خیلی برام عزیزی
81 Tell the truth راستشو بگو  
82 Keep your promise سر قولت وایستا
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

1.    You have my word من بهت قول میدم                                                                              

2.    Mind your own business به تو هیچ ربطی نداره                                                                         

3.    Get out of my face از جلو چشمم دور شو                                                                      

4.    Give me five بزن قدش                                                                                                                  

5.    Keep your mouth shut زیپ دهنت رو ببند                                                                       

6.    That crowns it all همینو کم داشتیم                                                                                

7.    Tell me the truth حقیقت را به من بگو                                                                

8.    Dont leave me hanging منو بلاتکلیف نزار                                                                      

9.    I owe you one یکی طلبت                                                                                                              

10.     So be it هرچه بادا باد                                                                                                      

11.     Thumbs up آفرین بر تو                                                                                               

12.     So far . So good تا لان که خوب بوده                                                                           

13.     Level with me با من رو راست باش                                                                                    

14.     Use your head مختو کار بنداز                                                                                      

15.     As you wish میل خودته                                                                                            

16.     I wont be long کارم زیاد طول نمیکشه                                                                             

17.     The hell with it به درک                                                                                          

18.     You’re all wet سخت در اشتباهی                                                                                 

19.     I beg to differ باهاتون مخالفم                                                                                    

20.     Suck it upغر نزن                                                                                                     

21.     Im on my way تو راهم. دارم میام                                                                                
 
22.     Do what you want هر کاری دلت میخواد بکن                                                                  

23.     Chill out خونسرد باش                                                                                                    

24.     Are you for real ? جدی میگی؟                                                                                        

25.     Get a grip به خودت مسلط باش                                                                                      

26.     I can handle it از عهده اش برمیام                                                                                     

27.     I told you so دیدی بهت گفتم                                                                                               

28.     That’s a good one اینو خوب اومدی                                                                                  

29.     My treat مهمون من                                                                                                         

30.     Give me a second یک لحظه صبر کن                                                                                 

31.     Are you nuts? خل شدی؟                                                                                                            

32.     Don’t get me wrong اشتباه برداشت نکن                                                                         

33.     You sold me out منو فروختی                                                                                        

34.     Mind your own business سرت تو کار خودت باشه                                                                      

35.     Don’t mention it قابلی نداشت                                                                                                 

36.     Cross my heart به جون خودم                                                                                          

37.     I see your point منظورت رو می فهمم                                                                                       

38.     I made it up خالی بستم                                                                                                         
 
39.     It’s a deal قبوله. حله                                                                                                                  

40.     Give me a hug بیا بغلم                                                                                                          

41.     I can’t stand you نمیتونم تحملت کنم                                                                                       

42.     Hold on گوشی دستتون                                                                                                              

43.     My cellphone is out of juice گوشیم شارژ نداره                                                                       

44.     Give me a break بیخیال بابا                                                                                           

45.     It’s up to you بستگی به خودت داره                                                                                    

46.     I won’t let you down ناامیدت نمیکنم                                                                                       

47.     I couldn’t agree more کاملا موافقم                                                                                        

48.     I’m beat خیلی خستم                                                                                                                     

49.     I feel dizzy سرم گیج میره                                                                                                     

50.     Keep it in mind یادت نره                                                                                                  

51.     Don’t give up تسلیم نشو                                                                                                     

52.     It’s my fault تقصیر منه                                                                                                      

53.     Sorry, I was miles away ببخشید حواسم جای دیگه¬ای بود                                                       

54.     Go fly a kite برو پی کارت. برو پی بازیت                                                                                

55.     Don’t interrupt me تو حرفم نپر                                                                                            

56.     Are you being sarcastic? داری تیکه میندازی؟                                                                     
 
57.     You made my day روزمو ساختی                                                                                        

58.     Let it go بیخیال شو. زیاد جدیش نگیر                                                                                          

59.     I’m worried about you نگرانتم                                                                                          

60.     So what? که چی؟                                                                                                                  

61.     Keep it a secret به کسی نگو                                                                                                

62.     I wish I were in your shoes کاش جای تو بودم                                                                        

63.     He is so behind طرف شوته                                                                                                  

64.     Don’t pick on me سر به سر من نذار                                                                                            

65.     Enough is enough دیگه بسه                                                                                                 

66.     Don’t take long طولش نده                                                                                                

67.     Good for you خوش بحالت                                                                                                   

68.     What a mess چه افتضاحی                                                                                                        

69.     Wait your turn وایستا تا نوبتت بشه                                                                                                       

70.     Never mind مهم نیست. فدا سرت                                                                                    

71.     I don’t care برام مهم نیست. اهمیت نمیدم                                                                                  

72.     Watch out مراقب باش. دقت کن                                                                                              

73.     This is crazy احمقانه است                                                                                                  

74.     Get real احمق نباش. واقع نگر باش.                                                                                            

75.     Don’t make a mess ریخت و پاش نکن                                                                                  

76.     I believe in you من بهت ایمان دارم                                                                                       

77.     Keep mum صداشو درنیار                                                                                                      

78.     Get your act together مراقب رفتارت باش                                                                                   

79.     I got this (it) متوجه شدم. گرفتم مطلبو                                                                                   

80.     I cherish you خیلی برام عزیزی                                                                                           

81.     Tell the truth راستشو بگو                                                                                                    

82.     Keep your promise سر قولت وایستا                                                                                  

83.     Don’t distract me حواسمو پرت نکن                                                                                    

84.     I t’s hard to swallowباورش سخته                                                                                      

85.     I’m nuts about you دیوونتم                                                                                              

86.     I’m of to mindsدو دلم                                                                                                      

87.     What the hell are you doing? چه غلطی میکنی؟                                                                    

88.     Fair-weather friends رفیق نیمه راه                                                                                      

89.     I went bananas خل شدم                                                                                                    

90.     Back me up هوامو داشته باش                                                                                                

91.     Knock it off بس کن                                                                                                          

92.     You look pale رنگت پریده                                                                                                

93.     I’m flat broke اوضاع مالی خرابه                                                                                        

94.     Hold your horses صبور باش                                                                                                 

95.     You look fishy مشکوک میزنی                                                                                              

96.     Don’t rush me هولم نکن                                                                                                

97.     The hell with it به جهنم                                                                                                   

98.     I’m in your debt بهت مدیونم                                                                                                

99.     He is loaded خرپوله                                                                                                  

100.    Stop prying فضولی موقوف

101.    Good riddance شرّت کم                                                                                

102.    You are so nativeخیلی ساده ای                                                                     

103.    Stay out of it دخالت نکن                                                                                

104.    Don’t mention it قابلی نداشت                                                                         

105.    It doesn’t mention you قابل شمارو نداره                                                          

106.    I have no idea هیچ نظری ندارم                                                                        

107.    Have a safe trip سفر به خیر                                                                           

108.    Gets on my nerves میره رو اعصابم                                                                   

109.    Stop nagging دست از نق زدن بردار
                                                   
110.    You are in shape خیلی رو فرمی (خوش اندام)     
                                            
111.    What’s up? چه خبرا؟
                                                                                 
112.    Big mouth دهن لق                                                                                        

113.    By and large به طور کلی                                                                                

114.    Once in a while هرزگاهی                                                                             

115.    No way عمرا. ابدا                                                                                          

116.    Hell no معلومه که نه                                                                                      

117.    No dice هرگز                                                                                               

118.    Don’t pick on me به من گیر نده                                                                     

119.    Come again یک بار دیگه بگو چی گفتی                                                              

120.    What’s with you? چته؟ مشکلت چیه؟                                                             

121.    Leave it to me بسپرش به من                                                                        

122.    I’ll let you know بهت خبر میدم                                                                      

123.    ta-ta for now فعلا خداحافظ                                                                             

124.    I’m in پایه ام                                                                                                  

125.    Don’t ditch me منو نپیچون                                                                            

126.    Are you for real?جدی میگی؟                                                                       

127.    Don’t go too far شورشو درنیار                                                                        

128.    Don’t get carried away جوگیر نشو                                                                

129.    Count me in رو من حساب کن                                                                         

130.    Hit me up بهم زنگ بزن. پیام بده                                                                       

131.    By all meansبا کمال میل                                                                               

132.    Hop in بپر بالا. سوار شو                                                                                    

133.    What are you up to?برنامه ات چیه؟                                                               

134.    I got your six هواتو دارم                                                                                 

135.    Shake a leg زود باش. دست بجنبون                                                                    

136.    Have a blast خوش بگذرون. بترکون                                                                   

137.    God willing ایشالا                                                                                         

138.    I haven’t a clue نمیدونم                                                                                

139.    God knows خدا میدونه                                                                                   

140.    How’s it going? چطوری؟                                                                              
 

نظرات  

نظر خود را بنویسید

برای ثبت نظر همیشگی وارد شوید.یا اطلاعات خود را وارد نمایید